Мэндчилгээ

2019-07-08 Говь-Алтай аймаг

Сайхан наадаарай.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2019-06-24 Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Аудитын нээлт хийлээ.

2019-05-30 Говь-Алтай аймаг

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлт хийлээ

2019-05-27 Говь-Алтай аймаг

“Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ

2019-04-23 Говь-Алтай аймаг

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж дуусгав.

2019-04-15 Говь-Алтай аймаг

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж гүйцэтгэв.

Аудитын нээлт хийлээ.

2019-03-11 Говь-Алтай аймаг

Улсын Их хурлын захиалга, ҮАГ-ын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хийх аудитуудын нээлтийг хийлээ.