Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Говь-Алтай аймаг

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Говь-Алтай аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

Зардлын дээд хэмжээ тогтоох санал

2020-06-12 Говь-Алтай аймаг

Орон нутгийн сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээний санал ирүүлэх тухай

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

2020-01-31 Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг өргөн барьж байна.

Мэндчилгээ

2019-12-25 Говь-Алтай аймаг

Аудитын нээлт хийлээ

2019-09-20 Говь-Алтай аймаг

Төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтанд хийх нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

Гэрээт ажилтан ажилд авна.

2019-09-17 Говь-Алтай аймаг

Гэрээт ажилтан ажилд авна.