Мэндчилгээ

2019-12-25 Говь-Алтай аймаг

Аудитын нээлт хийлээ

2019-09-20 Говь-Алтай аймаг

Төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтанд хийх нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

Гэрээт ажилтан ажилд авна.

2019-09-17 Говь-Алтай аймаг

Гэрээт ажилтан ажилд авна.

Аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-16 Говь-Алтай аймаг

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлт хийлээ

2019-09-16 Говь-Алтай аймаг

"Нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

2019-09-02 Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалтад орох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэндчилгээ

2019-07-08 Говь-Алтай аймаг

Сайхан наадаарай.