Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Говь-Алтай аймаг

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Говь-Алтай аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

Мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах тухай

2020-06-18 Говь-Алтай аймаг

Мөрийн хөтөлбөрөө хуульд заасан хугацааны дотор ирүүлнэ үү.

Зардлын дээд хэмжээ тогтоох санал

2020-06-12 Говь-Алтай аймаг

Орон нутгийн сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээний санал ирүүлэх тухай

Орон нутгийн сонгуульд оролцох нам эсвэл хандивын тайлан ирүүлэх тухай

2020-06-12 Говь-Алтай аймаг

Орон нутгийн сонгуульд оролцох нам эсвэл хандивын тайлангаа хуульд заасан хугацааны дотор ирүүлнэ үү.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

2020-01-31 Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг өргөн барьж байна.

Мэндчилгээ

2019-12-25 Говь-Алтай аймаг