Үр дүнд: 14
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
2.Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
3.ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
4.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
5.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
6.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
7.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
8.Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
9.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
10.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
11.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
12.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
13.Аймгийн ЗД, ИТХ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
14.Шилэн дансын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
Үр дүнд: 14