Үр дүнд: 3
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
2.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
3.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
Үр дүнд: 3