Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/