Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө11татах