Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө16татах