Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Тайлан39татах
2.Хавсралт-136татах
3.Хавсралт-231татах
4.Хавсралт-338татах
5.Хавсралт-423татах
6.Хавсралт-536татах
7.Төлбөр зөрчлийн жагсаалт3татах
8.Сумдын зөрчлийн жагсаалт19татах