Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан37татах
2.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн хавсралт5татах
3.Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл16татах
4.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн хураангуй17татах