Үр дүнд: 10
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
2.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
3.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
4.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
5.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
6.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
7.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
8.Шилэн дансын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
9.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
10.Аймгийн ЗД, ИТХ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
Үр дүнд: 10